Aktuality

17.5.2022

Oznam

Zariadenie opatrovateľskej služby „NEZÁBUDKA“ prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovnú pozíciu: Inštruktor sociálnej rehabilitácie
Informácie o pracovnej pozícii
Miesto výkonu práce: Zariadenie opatrovateľskej služby „Nezábudka“, Hurbanova 621/13,
907 01 Myjava
Termín nástupu: 1. 8. 2022
Pracovný pomer: pracovný pomer na dobu určitú, na 12 mesiacov, s možnosťou
predĺženia na dobu neurčitú
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Mzdové podmienky: Plat bude určený v závislosti od stupňa dosiahnutého vzdelania v zmysle ustanovení zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Ponúkame stabilné pracovné miesto v jednozmennom pracovnom čase. Pracovná pozícia je vhodná aj pre absolventa.

Pracovná náplň:
- vedenie aktivačných a záujmových činností pre klientov v zariadení,
- tvorenie aktivít s prihliadnutím na individuálne potreby klientov,
- organizovanie spoločenských podujatí pre klientov,
- podpora samostatnosti, sebestačnosti klientov, posilňovanie návykov pri sebaobsluhe,
- príprava a realizácia individuálnych plánov,
- vedenie odborných záznamov z procesu sociálnej rehabilitácie.

Požiadavky na zamestnanca
Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v odbore sociálna práca alebo v odbore špeciálna pedagogika, stredné úplné vzdelanie + absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho kurzu v oblasti sociálnej rehabilitácie v rozsahu 150 hodín.
Osobnostné predpoklady a zručnosti
- pozitívny vzťah k seniorom, empatia, komunikatívnosť, trpezlivosť, flexibilita,
kreatívne zručnosti, iniciatívnosť, odolnosť voči stresu,
- bezúhonnosť, znalosť individuálneho plánovania, znalosť tvorby programov sociálnej rehabilitácie, organizačné schopnosti,
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, zdravotná spôsobilosť na prácu,
- užívateľské schopnosti práce s počítačom (MS Office, Excel, PowerPoint, Internet),

Žiadosti spolu so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zašlite do 15.7.2022 poštou alebo e-mailom na adresu:
ZOS „NEZÁBUDKA“
Hurbanova 621/13
907 01 Myjava
e-mail: riaditel@zosnezabudka.skZariadenie opatrovateľskej služby „NEZÁBUDKA“ prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovnú pozíciu: Opatrovateľ/ka v terénne
Informácie o pracovnej pozícii
Miesto výkonu práce: Zariadenie opatrovateľskej služby „Nezábudka“, Hurbanova 621/13,
907 01 Myjava
Termín nástupu: 1. 8. 2022
Pracovný pomer: pracovný pomer na dobu určitú, na 12 mesiacov, s možnosťou
predĺženia na dobu neurčitú
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Mzdové podmienky: Plat bude určený v závislosti od stupňa dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítateľnej praxe v zmysle ustanovení zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Ponúkame stabilné pracovné miesto v jednozmennom pracovnom čase. Pracovná pozícia je vhodná aj pre absolventa.
Pracovná náplň: Opatrovanie seniorov v domácnosti - terénna opatrovateľská služba, vykonávanie úkonov sebaobsluhy, pomoc v domácnosti podľa zazmluvnených úkonov klienta, pomoc pri sociálnych aktivitách klienta.

Požiadavky na zamestnanca
Požadované vzdelanie: Úplné stredné vzdelanie + absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín.
Osobnostné predpoklady a zručnosti
- pozitívny vzťah k seniorom, empatia, komunikatívnosť, trpezlivosť, flexibilita,
- odolnosť voči psychickej aj fyzickej záťaži , organizačné schopnosti, spoľahlivosť,
- bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, zdravotná spôsobilosť na prácu.
Žiadosti spolu so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zašlite do 15.7.2022 poštou alebo e-mailom na adresu:
ZOS „NEZÁBUDKA“
Hurbanova 621/13
907 01 Myjava
e-mail: riaditel@zosnezabudka.sk


Vážení klienti, rodinní príslušníci a priatelia,


návštevy v Zariadení opatrovateľskej služby Nezábudka sú od 11.04.2022 bez obmedzení u mobilných prijímateľov sociálnej služby (1.,2.,3. a 5. poschodie).
Na oddelení pre imobilných prijímateľov soc. služby (4. poschodie) sú návštevy povolené každý deň v čase od 9:00 do 11:00 hod. a od 14:00 do 17:00 hod.
Zároveň odporúčame, aby sa stretnutia v prípade priaznivého počasia uskutočňovali vonku.
Pri návšteve v zariadení ste povinní mať prekryté dýchacie cesty respirátorom a pri vstupe
do priestorov zariadenia si vydezinfikovať ruky.
Žiadame Vás, aby ste prehodnotili návštevu blízkych v prípade, ak máte akékoľvek známky respiračného ochorenia, nakoľko budete pri vstupe do zariadenia podpisovať čestné prehlásenie.
Pred každou návštevou odporúčame zavolať a informovať sa o aktuálnej situácii v zariadení deň vopred na tel. čísle: 034/6983 600.
S úctou


Mgr. Barbora Bučková
riaditeľka© 2022 | zosnezabudka | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist