Oznam

Vážení klienti,  rodinní príslušníci a priatelia,

  

  

návštevy v Zariadení opatrovateľskej služby Nezábudka sú od 11.04.2022 bez obmedzení u mobilných prijímateľov sociálnej služby (1.,2.,3. a 5. poschodie).

Na oddelení pre imobilných prijímateľov soc. služby (4. poschodie) sú návštevy povolené každý deň v čase od 9:00 do 11:00 hod. a od 14:00 do 17:00 hod.

Zároveň odporúčame, aby sa stretnutia v prípade priaznivého počasia uskutočňovali vonku.

Pri návšteve v zariadení ste povinní mať prekryté dýchacie cesty respirátorom a pri vstupe
do priestorov zariadenia si vydezinfikovať ruky.

Žiadame Vás, aby ste prehodnotili návštevu blízkych v prípade, ak máte akékoľvek známky respiračného ochorenia, nakoľko budete pri vstupe do zariadenia podpisovať čestné prehlásenie.

Pred každou návštevou odporúčame zavolať a informovať sa o aktuálnej situácii v zariadení deň vopred na tel. čísle: 034/6983 600.

 


 

 

Mgr. Barbora Bučková

 

riaditeľka

K stiahnutiu

© 2023 | zosnezabudka | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist