Oznam

25. august 2021

 

OZNAM

pre rodinných príslušníkov prijímateľov sociálnych služieb v ZOS „NEZÁBUDKA“ Myjava

 

 

V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie, výnimočného stavu, alebo núdzového stavu, je prijímateľ povinný dodržiavať osobitné nariadenia/usmernenia vydané poskytovateľom sociálnych služieb a jeho zriaďovateľom, prípadne inými orgánmi verejnej správy. Ak je súčasťou takého nariadenia/usmernenia obmedzenie slobody pohybu, prijímateľ je povinný zdržiavať sa v tých priestoroch, ktoré boli poskytovateľom sociálnej služby určené, napríklad areál poskytovateľa sociálnej služby, konkrétna časť areálu, či budovy, a pod. Táto povinnosť sa netýka situácie, kedy je nevyhnutné, aby prijímateľ zariadenie opustil(napr. pobyt v ústavnom zdravotníckom zariadení, alebo ak ide o vzájomnú dohodu s poskytovateľom sociálnej služby(napr. návrat prijímateľa do domáceho prostredia).                                                

    

 

 

 

 

                                                                                               Mgr. Adriána Šimonyi

                                                                                                  poverená vedením 

                                                                                         ZOS „NEZÁBUDKA“ Myjava

K stiahnutiu

© 2021 | zosnezabudka | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist