Zoznam čakateľov k 2.9.2020

2. september 2020

 Zoznam čakateľov o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v

ZOS „NEZÁBUDKA“ Hurbanova 621/13, 907 01 Myjava

 

 

na 4.poschodí k 2.9.2020

 

P.č.

Rozhodnutie o odkázanosti na SS č.

Stupeň odkázanosti

Dátum prijatia žiadosti        

1.

ÚSV/2020/81/9

VI. 

15.1.2020 

2.

3483/2018 

V. 

18.6.2020 

3.

OSH/1/20/454   

V. 

2.7.2020    

4.

  

 

  

5.

                       

6.

    

 

 

7.

 

            

8.

    

  

 

9.

    

 

 

10.

   

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

 

Zoznam čakateľov o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v ZOS „NEZÁBUDKA“, Hurbanova 621/13, 907 01 Myjava

 

na 1.,2.,3. a 5. poschodí k 2.9.2020

P.č.

Rozhodnutie o odkázanosti na SS č.

Stupeň odkázanosti

Dátum prijatia žiadosti        

1.

 OcÚ-SM/327-002/2020

III. 

30.7.2020 

     2.  RSK-3674/2020-28537

II. 

31.8.2020 

3.

 

                

 

4.

   

 

 

5.

   

 

 

6.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

 

© 2020 | zosnezabudka | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist