Zoznam čakateľov k 15.10.2019

15. október 2019

 Zoznam čakateľov o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v

ZOS „NEZÁBUDKA“ Hurbanova 621/13, 907 01 Myjava

 

 

na 4.poschodí k 15.10.2019

 

P.č.

Rozhodnutie o odkázanosti na SS č.

Stupeň odkázanosti

Dátum prijatia žiadosti        

1.

    

 

 

2.

    

 

   

3.

              

 

    

4.

  

 

  

5.

                       

6.

    

 

 

7.

 

            

8.

    

  

 

9.

    

 

 

10.

   

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

 

Zoznam čakateľov o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v ZOS „NEZÁBUDKA“, Hurbanova 621/13, 907 01 Myjava

 

na 1.,2.,3. a 5. poschodí k 15.10.2019

P.č.

Rozhodnutie o odkázanosti na SS č.

Stupeň odkázanosti

Dátum prijatia žiadosti        

1.

 OcÚ-SM/223-003/2019

II.    

1.8.2019 

      2.  24/2019/ZOS/soc/MY

IV. 

10.10.2019 

3.

 

       

 

4.

   

 

 

5.

   

 

 

6.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

 

© 2019 | zosnezabudka | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist