Kontakt

Zariadenie opatrovateľskej služby „NEZÁBUDKA“

Hurbanova 621/13,
907 01 Myjava
Telefón:  034 / 6983600

 

Mgr. Adriána Šimonyi  poverená vedením

         tel č. 034/6983697  ,  0917 829 197

          zosnezabudka@gmail.com 

         zosnezabudka.soc@gmail.com

 

      Mgr. Miroslava Lišková   hospodárka

        tel.č. 034/6983694 

        zosnezabudka@gmail.com

       zosnezabudka.prev@gmail.com 

 

      Jana Kissová     ekonómka – mzdová účtovníčka

      Tel.č. 034/6983694 

      zosnezabudka@gmail.com

 

Bc. Andrea Ťuláková   vedúca sociálneho  - zdravotného úseku, hlavná sestra

       tel.č  034/6983619

        zosnezabudka.zdrav@gmail.com

 

Mgr. Andrea  Valenčíková    sociálna pracovníčka

         tel.č. 034/ 6983617,  0915 718 304

        zosnezabudka.sp@gmail.com

© 2021 | zosnezabudka | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist