Kontakt

Zariadenie opatrovateľskej služby „NEZÁBUDKA“

Hurbanova 621/13,
907 01 Myjava
Telefón:  034 / 6983600

 

Mgr. Barbora Bučková    riaditeľka

         tel č. 034/6983697  ,  0917 829 197

          riaditel@zosnezabudka.sk 

       

 

         Daniela  Hôlková    hospodárka

            tel.č. 034/6983694 

         prevadzka@zosnezabudka.sk

 

       Jarmila  Šulovská     ekonómka – mzdová účtovníčka

             tel.č. 034/6983694 

        ekonom@zosnezabudka.sk

 

Mgr. Lucia Janečková  vedúca sociálneho  - zdravotného úseku, hlavná sestra

             tel.č  034/6983670,  ambulancia   034/6983669

        hlavnasestra@zosnezabudka.sk

 

Mgr. Andrea  Valenčíková    sociálny pracovník

           tel.č. 034/ 6983617,  0915 718 304

         socialne@zosnezabudka.sk

 

Mgr. Jarmila Švancarová   sociálny pracovník,inštruktor sociálnej rehabilitácie

                tel.č. 034/6983617,   0915 718 304

    socialne.instruktor@zosnezabudka.sk

 

Mgr. Tatiana Lazarová  referentka

           tel.č. 034/6983617,   0915 718 304

      strava@zosnezabudka.sk

 

Eva Hučková    inštruktor sociálnej rehabilitácie 

          tel.č. 034/ 6983617,  0915 718 304

 

© 2023 | zosnezabudka | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist