Strategická vízia, cieľ, poslanie zariadenia

 

Vízia zariadenia

,,Vytvoriť v našom zariadení čo najlepšie podmienky pri poskytovaní sociálnych služieb pre všetky zainteresované strany, teda zvyšovať spokojnosť pss a rodinných príslušníkov s poskytovanými službami, motivovať zamestnancov a dosiahnuť stabilitu a vyrovnané hospodárenie.“

Poslanie zariadenia

„Hlavným poslaním nášho zariadenia je umožniť našim prijímateľom sociálnych služieb zostať rovnocennými členmi spoločnosti a využívať ich prirodzené zdroje, umožniť im, aby prežili svoj život v prostredí, ktoré by im čo najviac pripomínalo a približovalo sa ich prirodzenému rodinnému prostrediu“.

Strategický (hlavný cieľ) zariadenia

Dlhodobým rozvojovým cieľom nášho zariadenia je zlepšiť kvalitu života našich prijímateľov sociálnych služieb a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v ZOS „Nezábudka“ Myjava.

© 2023 | zosnezabudka | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist