Odľahčovacia služba

Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. 

Odľahčovacia služba sa poskytuje v domácnosti opatrovaného občana v čase od 7:00 hod. do 19:00 hod., najmenej 12 hodín denne.

Úhrada za odľahčovaciu službu je stanovená vo výške 1,50 €/hodina.

© 2023 | zosnezabudka | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist